Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Moderacja w OTOMOTO

Dział moderacji w OTOMOTO weryfikuje wszystkie dodane ogłoszenia pod kątem ich zgodności z Regulaminem serwisu. Jeżeli ogłoszenie nie spełnia zasad OTOMOTO może zostać wstrzymane z możliwością poprawy lub trwale usunięte. W przypadku powtarzających się naruszeń istnieje możliwość blokady całego konta OTOMOTO.

Poniżej prezentujemy główne przyczyny moderacji:

1. Wstrzymanie ogłoszenia ze skierowaniem do poprawy może być skutkiem:

- Wpisanie nieprawidłowej ceny Przedmiotu, nieuwzględniającej dodatkowych opłat jakie musi ponieść Kupujący (w przypadku Leasingu powinieneś podać sumę wszystkich pozostałych do spłaty rat, kwotę odstępnego i ewentualnego wykupu)

- Dodania w jednym ogłoszeniu kilku takich samych lub innych Przedmiotów - Regulamin Serwisu dopuszcza dodanie tylko jednego przedmiotu w ramach jednego ogłoszenia

- Podania w parametrach pojazdu wartości przebiegu niezgodnej z treścią opisu lub wartości nieprawdopodobnej dla danego rocznika pojazdu

moderacja-przebieg.png

- Zaznaczania w ogłoszeniu parametru „Pierwszy właściciel” przy pojazdach sprowadzonych z innych krajów. Parametr ten dotyczy całej historii pojazdu od jego produkcji, tak więc przeznaczony jest dla osoby, która kupiła samochód w salonie i teraz samodzielnie chce go sprzedać.

moderacja--pierwszywlasciciel.png

- Podania w parametrach pojazdu roku jego produkcji niezgodnego z treścią opisu ogłoszenia

W przypadku blokady oferty z możliwością jej poprawy należy wybrać przycisk "Zobacz powód" widoczny po kliknięciu w zakładkę Ogłoszenia > Zmoderowane i edytować dany parametr. Ogłoszenie w ciągu kilku minut wróci do zakładki Ogłoszenia > Aktywne.

zobaczpowod.png

2. Trwała blokada ogłoszenia może być skutkiem:

- Zamieszczenia informacji o skupie pojazdów

- Wprowadzenia w błąd Kupującego

- Dezaktualizacji ogłoszenia przez dodanie frazy „Sprzedany” lub wprowadzenie do treści opisu innego Przedmiotu.
moderacja-sprzedany.png

- Dodanie niedozwolonego przedmiotu np. pojazdów wodnych lub usługi np. wynajem, przetarg, licytacja

W przypadku trwałej blokady ogłoszenia nie ma już możliwości jego poprawy, a cofnięcie tej pozycji z licznika emisji odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu OTOMOTO.