Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Zmiana danych firmy - nazwa, adres siedziby, NIP

Na koncie biznesowym w OTOMOTO możliwe jest dokonywanie zmian w zakresie danych firmy. Zmianą zajmują się pracownicy Biura Obsługi Klienta po otrzymaniu mailowej dyspozycji na adres pomoc@otomoto.pl

1. Nazwa firmy i adres siedziby działalności 
Istnieje możliwość dokonania zmiany w tym zakresie po przesłanie aktualnych danych KRS lub CEiDG. Uwaga! Dokonanie zmiany w zakładce Ustawienia nie powoduje zmiany danych, jakie są widoczne na fakturze.

2. NIP działalności i nazwa - Cesja konta 
OTOMOTO dopuszcza możliwość wykonania cesji konta w kilku przypadkach :


- Kiedy osobowa prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawiązuje Spółkę. Wówczas wymagane jest dostarczenie dokumentu:
     + KRS Spółki z wpisem w Rubryce nr 6, który informuje iż Spółka powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej
     + Umowa Spółki z informacją o tym, iż majątek działalności gospodarczej stał się majątkiem Spółki/został przekazany/wniesiony aportem
     + Oświadczenie OTOMOTO (przekazane od Biura Obsługi Klienta po uprzednim kontakcie mailowym)

- Darowizna 
Istnieje możliwość przekazania konta w OTOMOTO w przypadku Darowizny, jeżeli osoba przyjmująca Darowiznę prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas wymagane jest dostarczenie dokumentu:
     + Umowa Darowizny 
     + Protokół przekazania Darowizny 
     + Oświadczenie OTOMOTO (przekazane od Biura Obsługi Klienta po uprzednim kontakcie mailowym)

- Zgon właściciela firmy
Spadkobierca może przejąć konto w OTOMOTO jeżeli  prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas wymagane jest dostarczenie dokumentu:
     + Testament 
     + Oświadczenie dziedziczenia poświadczone notarialnie lub przez sąd
     + Oświadczenie OTOMOTO (przekazane od Biura Obsługi Klienta po uprzednim kontakcie mailowym)

- Odłączenie się od Spółki
Możliwa jest cesja konta w OTOMOTO jeżeli jeden ze wspólników opuszcza Spółkę i prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas wymagane jest dostarczenie dokumentu:
     + Uchwała wspólników wskazująca kto zostaje właścicielem konta OTOMOTO 
     + Uchwała wspólników wskazująca, iż majątek wspólnika wniesiony do Spółki wraca w jego posiadanie
     + Oświadczenie OTOMOTO (przekazane od Biura Obsługi Klienta po uprzednim kontakcie mailowym)

- NIE JEST możliwe przeprowadzenie cesji w przypadku zmiany danych na całkiem inny podmiot gospodarczy, jeżeli nie występuje żaden opisany wyżej przypadek, np. przekazanie konta małżonkowi prowadzącemu oddzielną działalność gospodarczą. Wówczas konieczne jest zarejestrowanie nowego konta w naszym Serwisie - LINK