Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Jak czytać fakturę

Faktura OTOMOTO składa się z kilku części:


1. W jej górnej części znajdują się dane wystawcy i odbiorcy, numer faktury oraz data jej wystawienia i termin płatności
faktura3.png

- data wystawienia oznacza datę wygenerowania dokumentu, faktura generuje się zawsze dzień po zakończeniu okresu rozliczeniowego 
- data sprzedaży jest to data ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, za który wystawiona jest faktura


2. W dalszej części znaleźć można wykorzystanie usług w OTOMOTO
- najwyżej wymienione są opłaty za wykorzystane pakiety ogłoszeń. Pozycje te wystawiane są zgodnie z Cennikiem za poszczególne przedziały - CENNIK
- jeżeli na fakturze znajduje się kilka pozycji, jak na zamieszczonym przykładzie (pozycje 1,2,3), oznacza to, że w danym okresie rozliczeniowym dodawane były oferty w różnych kategoriach. Dzielimy je na grupy :
     + Dostawcze i Osobowe 
     + Ciężarowe, Rolnicze, Przyczepy i Budowlane 
     + Części
     + Motocykle
- należy tutaj pamiętać, iż nawet jedno ogłoszenie z kategorii odbiegającej od reszty ofert aktywnych na koncie otwiera nowy przedział, czyli np. przy wystawieniu 4 ogłoszeń w kategorii Osobowe i 1 Motocykla na fakturze znajdą się dwie pozycje :
     + Cennik Osobowe i Dostawcze - wykorzystano w pakiecie 4
     + Cennik Motocykle - wykorzystano w pakiecie 1
     (ceny zgodnie z cennikiem - LINK

fakturawyglad.png

- jako dalsze pozycje na fakturze (tutaj 4,5) wymienione są usługi dodatkowe, czyli promowania wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym. Dodanie oferty na OLX jest usługą dodatkową, ale bezpłatną w pakietach Srebrnym i Złotym, dlatego też w pozycji nr 5 naliczony jest do niej rabat 100%, tak samo dzieje się w przypadku wykorzystania środków wcześniej wpłaconych jako Środki na OTOMOTO- więcej o Środkach na OTOMOTO - LINK 

3. Dane do wpłaty 
Każde konto w OTOMOTO ma swój własny numer rachunku bankowego, na który należy przelać środki. Ważne jest to, że różne konta zarejestrowane na ten sam podmiot gospodarczy również mają różne konta. O ewentualnej zmianie numeru do wpłat informujemy bezpośrednio na dokumencie oraz w formie wiadomości mailowej. 

faktura2.png