Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Usuwanie ogłoszeń

Aby usunąć dane ogłoszenie ze strony OTOMOTO należy:
- Zalogować się do konta LINK
- Kliknąć w zakładkę Ogłoszenia > Aktywne
- Przy danym ogłoszeniu kliknąć w przycisk Zakończ

- Ogłoszenie przeniesie się do zakładki Zakończone, skąd można je ponownie aktywować. 
- Zakończenie ogłoszenia nie oznacza cofnięcie tej pozycji z licznika emisji

Zako_czog_.png