Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Edytowanie ogłoszenia

Aby dokonać zmian w ogłoszeniu należy:
- zalogować się do swojego konta w OTOMOTO LINK
- kolejnym krokiem jest przejście do zakładki Ogłoszenia > Aktywne
- następnie należy wybrać przycisk Edycja po prawej stronie, który uruchomi formularz oferty.

 edycja3.png

Parametry ogłoszenia, które można edytować:
- rok produkcji, markę oraz model pojazdu - tylko w ciągu 24 godzin od aktywacji oferty
- dane pojazdu
- zdjęcia oferty
- dodatkowe wyposażenie, parametry techniczne, opcje ceny i historii pojazdu
- cenę 

Parametry, przy których widnieje symbol czerwonej gwiazdki, są parametrami obowiązkowymi, które muszą być uzupełnione, aby zapisać ogłoszenie. 

 
Rok produkcji, marka oraz model pojazdu 

- dane te można edytować tylko przez 24 godziny od momentu aktywacji oferty
- obecny wybór należy wykasować szarym krzyżykiem znajdującym się po prawej stronie każdego z parametrów
- następnie dane można ponownie uzupełnić
- należy zapisać zmiany za pomocą czerwonego przycisku “Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.
marka-model-24.png

Dane pojazdu

- obecny wybór należy wykasować szarym krzyżykiem znajdującym się po prawej stronie każdego z parametrów lub usunąć za pomocą klawiatury
- następnie dane można ponownie uzupełnić
- należy zapisać edycję za pomocą czerwonego przycisku “Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

Zdjęcia oferty

W tym miejscu formularza edycji możliwe jest usunięcie danego zdjęcia. Można to zrobić przez przesunięcie kursora myszy na fotografię oraz wybranie krzyżyka w prawej dolnej części miniatury zdjęcia. 
- Aby dodać nowe zdjęcia, konieczne jest wybranie opcji “Dodaj zdjęcia”, która dostępna jest poniżej miniatur w dolnym prawym rogu. Następnie otworzy się systemowy eksplorator plików, z którego należy wybrać pliki zdjęć i zatwierdzić wybór. Pliki zostaną przesłane do formularza ogłoszenia. 
- Kolejność zdjęć można zmienić poprzez przytrzymanie kursora myszy nad konkretną miniaturą, a następnie cały czas trzymając wciśnięty przycisk myszy, można zmienić umiejscowienie zdjęcia. Pierwsza miniatura w górnym lewym rogu będzie głównym zdjęciem ogłoszenia widocznym na listach rezultatów wyszukiwania.
- Jeden plik nie może przekroczyć rozmiaru 5MB. Powinien być dodany w orientacji poziomej, w proporcjach: szerokość x wysokość: 3 x 2. Przykładowe wymiary takiego zdjęcia to: 1080 x 720 pikseli lub 2160 x 1440 pikseli. Po zmianie należy zapisać edycję za pomocą czerwonego przycisku “Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

dodaj-zdj_cia.png

Dodatkowe wyposażenie, parametry techniczne, opcje ceny i historii pojazdu

Po kliknięciu w przycisk “Pokaż dodatkowe opcje” formularz edycji rozszerzy się o dodatkowe kategorie parametrów, takie jak :
- opis ogłoszenia
- opcje ceny
- opcje nadwozia pojazdu
- dane techniczne
- historia

Szczegółowe uzupełnienie tych informacji może przyczynić się do większego zainteresowania ofertą. 

Po zmianie należy zapisać edycję za pomocą czerwonego przycisku “Zapisz”, który znajduje się w dolnej części ekranu.

Dane kontaktowe

- W dolnej części strony znajdują się pola umożliwiające edycję ceny lub danych kontaktowych. 
- Dokonanie zmian danych kontaktowych możliwe jest w zakładce "Ustawienia" ->"Zmień dane o salonie/komisie" LINK
danekontaktowe.png

Cena

- jeśli cena ogłoszenia jest ceną netto, należy zaznaczyć parametr “Cena netto (+23% VAT)”, dzięki któremu cena w ogłoszeniu będzie odpowiednio oznaczona oraz przeliczona. Pamiętaj, że w kategorii Osobowe, wszystkie oferty wyświetlane są w cenie brutto.
- możliwa jest zmiana waluty poprzez rozwinięcie listy znajdującej się po prawej stronie okna z ceną. 

VIN

- numer VIN jest parametrem obowiązkowym 
- nie ma możliwości jego edycji
- numer VIN, potocznie nazywany numerem nadwozia, zostaje nadany pojazdowi przez jego producenta w celu identyfikacji. W różnych częściach świata stosowane są różne normy, ale każda z nich oparta jest na zapisie składającym się z 17 znaków
- w skład numeru NIE wchodzą litery, takie jak: Q, O oraz I. 

 

Trudności, które mogą wystąpić w edycji ogłoszenia:

- Formularz nie dopuszcza zmiany podstawowych parametrów
Jeżeli formularz zaznacza błędną skrzynię biegów, pojemność, liczbę drzwi itd. Kliknij w przycisk “Importowany”, wówczas istnieje możliwość ręcznego uzupełnienia brakujących elementów. Informacja o tym, że pojazd jest importowany nie będzie się pojawiała nigdzie w ogłoszeniu
importowany2.png
- Formularz nie chce się zapisać, przycisk Zapisz nie jest podświetlony
Aby zapisać formularz należy kliknąć u dołu strony czerwony przycisk Zapisz. Jeżeli przycisk ten jest koloru szarego, a obok niego pojawia się informacja, że któreś pola są niewypełnione, oznacza to, że któreś z pól wymaganych (oznaczonych czerwoną gwiazdką) jest niewypełnione. Należy wówczas zweryfikować raz jeszcze formularz i sprawdzić, czy któreś z pól nie zostało pominięte lub nie odznaczyło się przypadkowo.
szaryzapisz2.png
- Zamiast fotografii pojawia się czerwony krzyżyk
Może to oznaczać, że przy wczytywaniu zdjęć na stronę coś poszło nie tak. W takiej sytuacji należy usunąć błędnie dodane zdjęcia i dodać je na nowo. 
- Formularz ucina opis
Może się tak zdarzyć, jeżeli w opisie używamy znaków specjalnych tzw. Emotikon.