Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

12.07.2020 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych

Co nowego?

12 lipca 2020 r. wchodzi w życie zmiana Regulaminu Serwisu OTOMOTO dla Klientów Biznesowych.

Większość zmian wynika z potrzeby dostosowania Regulaminu Serwisu OTOMOTO do wymogów Rozporządzenia w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego.

Uregulowaliśmy takie kwestie jaki jak procedura składania skarg i możliwości skorzystania z mediacji dla Użytkowników, doprecyzowaliśmy procedurę informowania o zawieszeniu, blokadzie  i usunięciu treści jak również dostosowaliśmy procedurę informowania o zmianach Regulaminu Serwisu OTOMOTO.  Ponadto, zmieniliśmy warunki dotyczące dodawania zdjęć z informacjami dotyczącymi usług finansowania zakupu pojazdu wraz z podaną wysokością raty kredytu lub leasingu.