Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

2.07.2020 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych oraz Indywidualnych.

Co nowego?

2 lipca 2020 r. wchodzi w życie aktualizacja Regulaminów Serwisu OTOMOTO.

Od 2 lipca 2020 r. wprowadzamy zmiany do: Regulaminu dla Klientów Indywidualnych OTOMOTO oraz Regulaminu dla Klientów Biznesowych OTOMOTO, polegające na odejściu od faktur papierowych i wdrożeniu w życie rozwiązania dostarczającego naszym Użytkownikom faktur wyłącznie w formie elektronicznej. Odpowiednie zmiany zostały zawarte w Załącznikach nr 6 do obydwu wyżej wymienionych Regulaminów. Dodatkowo doprecyzowujemy, od którego momentu rozpoczyna się świadczenie Usług Promowania w Serwisie OTOMOTO, również w przypadku obydwu regulaminów wskazanych powyżej. Ta zmiana została uwzględniona w Załącznikach nr 2 do wyżej wymienionych regulaminów.

Kolejna zmiana dotyczy zmian w załącznikach do Regulaminu dla Klientów Biznesowych OTOMOTO. Nową treść otrzymuje Załącznik nr 1 – Cennik dla Dealerów w zakresie specyfikacji pakietów dla kategorii Części. Publikacja ogłoszeń w OLX.pl w pakiecie podstawowym będzie dostępna jako część składowa pakietu. Nową treść otrzymuje także Załącznik nr 2 - Usługi Promowania Ogłoszeń w zakresie wyróżnień w kategorii Części. Wyświetlenie ogłoszenia w OLX nastąpi bez dodatkowych opłat.

Pełną treść wszystkich zmian prezentują dołączone poniżej pliki z Regulaminami oraz ich Załącznikami, w których kolorem zaznaczone zostały zapisy dodawane, wykreślone oraz ulegające zmianie.