Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

4.05.2020 - Zmiany w Polityce Prywatności

W dniu 4 maja 2020 r. Zmianie ulegnie Polityka Prywatności, która zostanie uzupełniona o następujące postanowienia:

W punkcie 2.1.1. na końcu, dodane zostanie postanowienie o poniższym brzmieniu:

„Korzystanie z naszych Usług, w tym także kiedy jesteś niezarejestrowanym użytkownikiem 

W przypadku gdy korzystasz z naszego Serwisu i pozostawiasz nam dane celem podjęcia z Tobą kontaktu przez nas lub naszych ofertodawców, zbieramy dane, które przekazujesz nam za pośrednictwem wszelkiego rodzaju formularzy kontaktowych żądając otrzymania oferty lub nawiązania z Tobą kontaktu”. 

W punkcie 2.1.3. na końcu, dodane zostanie postanowienie o poniższym brzmieniu:

iv. Użytkowników Serwisu, z którymi współpracujesz, w zakresie w jakim wykorzystują oni za Twoją wiedzą Twoje dane osobowe w ramach swojej działalności w Serwisie (np. Twój pracodawca, współpracownik)”

W punkcie 4.1. na końcu, dodane zostanie postanowienie:

“Jeśli Twoje dane otrzymujemy zgodnie z pkt. 2.1.3. (iv) - będziemy je przetwarzać w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością prezentacji oraz archiwizacji treści żądanych przez Użytkownika zgodnie z naszym Regulaminem”.

W punkcie 4.2. na końcu dodane zostanie postanowienie:

„W celu umożliwienia Ci korzystania z naszych usług, w sposób odpowiadający Twoim potrzebom i według najwyższych standardów obsługi użytkownika przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach. Powyższe obejmuje przetwarzanie Twojej aktywności w Serwisie, w tym danych wskazanych przez Ciebie w różnego rodzaju ankietach i formularzach, oraz ewentualnie Twoich danych kontaktowych w celu uzyskania informacji na temat jakości świadczonych w ramach Serwisu Usług”.    

W punkcie 7 po pierwszym akapicie, dodane zostaną postanowienia:

„Możemy się również komunikować z Tobą celem zebrania informacji w zakresie Twojej oceny jakości Usług świadczonych w ramach Serwisu, jak również komunikacji między użytkownikami, w tym w szczególności responsywności ogłoszeniodawców i podmiotów, którym na Twoje żądanie udostępniamy Twoje dane kontaktowe. Takie działania podejmujemy sporadycznie, na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na rozwoju Serwisu i poszczególnych usług świadczonych w jego ramach, ale możesz się im sprzeciwić.

Jeśli zostawisz nam dane kontaktowe - nawet jeśli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem - skorzystamy z nich, żeby skontaktować się z Tobą,  i odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub przedstawić Ci ofertę. Dane osobowe osób korzystających z formularzy kontaktowych przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia żądanej przez Ciebie pomocy lub informacji, w tym oferty handlowej”.  

Oraz zmianie ulegnie fragment dotyczący otrzymywania komunikacji marketingowej, zgodnie z poniższym:

„Komunikację marketingową możesz otrzymywać, gdy:

  • zgłosiłeś nam chęć otrzymywania takich informacji w szczególności wyrażając swoją zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej, w tym poprzez złożenie wyraźnego żądania jej uzyskania lub pozostawienia swoich danych kontaktowych w tym celu
  • dostarczyłeś nam swoje dane biorąc udział w konkursie; lub
  • zgłosiłeś swój udział w akcji promocyjnej”.

 

Punkt 8, dotyczący podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane, uzupełnimy o jedną pozycję, zgodnie z poniższym postanowieniem:

„Podmioty, za pośrednictwem których wnosisz o przedstawienie oferty dotyczącej finansowania: w celu otrzymania oferty finansowania od poszczególnych ogłoszeniodawców występujących w roli pośredników kredytowych, przekazujemy Twoje dane wybranemu przez Ciebie ogłoszeniodawcy, od którego będziesz oczekiwał przedstawienia oferty finansowania zakupu przedmiotu z danego ogłoszenia.  Przesyłane w ten sposób dane obejmują: imię, numer telefonu, adres e-mail, zakładany budżet na zakup danego przedmiotu, ilość oczekiwanych rat, oczekiwany sposób finansowania. Podmioty, którym udostępnione zostaną Twoje dane osobowe stają się odrębnymi administratorami tych danych osobowych”.