Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

6.03.2020 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych oraz Indywidualnych.

Co nowego?

Dnia 6.03.2020 wejdzie w życie nowy Regulamin dla Klientów Biznesowych oraz Indywidulanych serwisu OTOMOTO.

W Regulaminie dla Klientów Biznesowych:

  • nowe brzmienie otrzymuje Art. 3.3:

"Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto lub opcjonalnie cenę netto. Pole „cena” w formularzu nie może zawierać kwoty raty czy ceny wykupu w przypadku umów leasingowych. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu cenę. Informacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia, w tym m.in. cena, wynikające z treści Ogłoszenia powinny odpowiadać informacjom wskazanym przez Dealera w formularzu, wypełnianym podczas dodawania ogłoszenia. Jednocześnie ten sam Przedmiot Ogłoszenia w danej chwili nie może być przedmiotem innego Ogłoszenia. Treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać czy Przedmiotem Ogłoszenia jest określony komplet czy pojedynczy Przedmiot Ogłoszenia oraz wskazywać czy określona przez Ogłoszeniodawcę cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Przedmiotu Ogłoszenia. W Serwisie OTOMOTO emitowane są jedynie Ogłoszenia aktualne. Grupa OLX jest uprawniona do zakończenia emisji Ogłoszenia w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, iż nastąpiła jego Dezaktualizacja."

do Art. 3 dodaliśmy p. 10 o następującej treści:

"Niedozwolone są działania Dealera, których efektem może być sztuczne zawyżanie pozycji Ogłoszenia na liście ogłoszeń znajdującej się w Serwisie Otomoto. Za sztuczne zawyżenie pozycji Ogłoszenia na liście Ogłoszeń uznaje się w szczególności usuwanie Ogłoszenia i dodawanie go na nowo przed upływem okresu Emisji danego Ogłoszenia."

Zmianie uległy przedziały wystawień dla Kategorii Części (załącznik nr 1).

 

W Regulaminie dla Klientów Indywidualnych:.

  • dokonaliśmy ujednolicenia nazewnictwa usług i wyróżnień.