Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

5.11.2019 - zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych oraz Indywidualnych.

Co nowego?

Dnia 5.11.2019 wejdzie w życie nowy Regulamin dla Klientów Biznesowych oraz Indywidulanych serwisu OTOMOTO.

Zmiany dotyczą możliwości wyświetlania zdjęć z ogłoszeń w produktach partnerskich Otomoto.

W Regulaminie dla Klientów Biznesowych:

  • nowe brzmienie otrzymuje Art. 3.1.7:

"Dealer upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Ponadto, Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Grupy OLX a także w serwisach partnerskich, z którymi Grupa OLX współpracuje, w zakresie:

  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
  4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań."

 

W Regulaminie dla Klientów Indywidualnych:

  • nowe brzmienie otrzymuje Art. 3.14:

"Ogłoszeniodawca upoważnia Grupę OLX, w okresie emisji Ogłoszenia w serwisie OTOMOTO i  w celu promocji Ogłoszenia, do publikacji zdjęć zamieszczonych w Ogłoszeniu w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych. Użytkownik, z chwilą zamieszczenia w Ogłoszeniu treści stanowiących przedmiot prawa autorskiego, wyraża zgodę na ich nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie rozpowszechnianie w serwisach internetowych należących do Grupy OLX a także w serwisach partnerskich, z którymi Grupa OLX współpracuje, w zakresie:

  1. utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkich nośnikach;
  2. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;
  3. publicznego wyświetlania i odtwarzania;
  4. wykorzystywania w różnych formatach wraz z prawem włączania ich w całości lub we fragmentach do innych utworów i tworzenia opracowań."