Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

1.07.2019r. - Zmiana Regulaminu dla Klientów Biznesowych

Co nowego?

Informujemy, że od 1.07.2019 będzie obowiązywał Nowy Regulamin dla Klientów Biznesowych Otomoto. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie od 1.07.2019 przy czym zmiany dotyczące Cennika odnoszą skutek do należności, których okres rozliczeniowy rozpocznie się od 1 lipca 2019 roku.

 

Zmiany dotyczą następujących punktów:

- usunięty zostaje punkt 9 a z artykułu nr 2.

- dodatkowo zmienione zostają:

 

Art. 2. ust. 8.

"Abonament — okresowa opłata dokonywana przez Dealera na rzecz Grupy OLX z tytułu realizacji usług świadczonych w ramach Serwisu OTOMOTO, której wysokość ustalana jest na podstawie przedziałów cenowych określonych w Cenniku oraz według wybranych przez Dealera usług w ramach usług promowania Ogłoszeń".

 

Art. 2. ust. 9.

"Cennik – zestawienie ustalanych przez Grupę OLX opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO, określone w przedziałach cenowych w ramach udostępnionych Dealerom Pakietów: Podstawowy, Srebrny oraz Złoty (dalej „Pakiety”). Każdy z wymienionych Pakietów zawiera określoną ilość oraz cenę Ogłoszeń, a także odmienne funkcjonalności i usługi dodatkowe dostępne w ramach Serwisu OTOMOTO".

- ponandto:

 

Art. 3. ust. 2 nadajemy następujace brzmienie: 

Ogłoszenie powinno wskazywać na prawidłową kategorię Przedmiotu Ogłoszenia (np. w kategorii „osobowe” osobowy itp.) i zawierać wyłącznie informacje istotne dla promocji Przedmiotu Ogłoszenia. W kategoriach obejmujących samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny budowlane i rolnicze mogą być zamieszczane wyłącznie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży za cenę nie niższą niż 400 zł brutto (słownie: czterysta złotych). Podstawowy czas emisji Ogłoszenia w Serwisie OTOMOTO jest uzależniony od wybranego przez Dealera Pakietu, przy czym wynosi nie mniej niż 15 dni. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń niemających związku z motoryzacją.

 

Art. 4. ust. 1. p. 2 nadajemy następujace brzmienie:

„akceptacji treści Regulaminu, w tym wyboru Pakietu”.

 

Art 4. ust. 5 nadajemy brzmienie:

„W przypadku braku wyboru przez Dealera Pakietu zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 powyżej, jeśli Dealer zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej po 30 czerwca 2019 r. domyślnym Pakietem jest pakiet Srebrny. Jeśli natomiast Dealer posiada przed 1 lipca 2019 r. zarejestrowane Konto Dealera wraz z wybranym pakietem, który nie jest Pakietem w rozumieniu art. 1 ust. 9 niniejszego Regulaminu, istniejące pakiety zostaną domyślnie zmienione od 1 lipca 2019 r. według następującej zasady: Pakiet Standard na Pakiet Podstawowy, Pakiet Premium na Pakiet Srebrny, Pakiet Premium Plus na Pakiet Złoty. Dealer może zmienić swój wybór w czasie korzystania z Serwisu OTOMOTO, przy czym zmiana odnosi skutek od następnego okresu rozliczeniowego.”

 

Art 4. ust. 6 nadajemy brzmienie:

„Wybór przez Dealera Pakietu odnosi skutek do wszystkich Ogłoszeń sporządzonych w ramach Konta Dealera, bez względu na kategorię danego Ogłoszenia.”

 

Art 8. ust. 1 nadajemy brzmienie:

„Usługi świadczone w ramach Serwisu OTOMOTO na rzecz Dealerów są objęte Abonamentem zgodnie z Cennikiem (Pakiety) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na podstawie Załącznika nr 2 (Promowanie Ogłoszeń).”

 

Art 8. ust. 2 nadajemy brzmienie:

„Wysokość Abonamentu ustalana jest według wybranego przez Dealera Pakietu oraz usług Promowania Ogłoszeń, z których skorzystał Dealer w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy dla Pakietów i Promowania Ogłoszeń wynosi 30 dni kalendarzowych.”

Pełna treść Regulaminu dostępna jest tutaj.

Dotychczasowy Regulamin znajduje się tutaj