Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Przekazywanie danych Polityka Prywatności 9.

9.    Przekazywanie danych do państw trzecich

 

W sytuacjach, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza „EOG”, gwarantujemy, że podobny poziom ochrony jest zapewniony przez wprowadzenie co najmniej jednego z poniższych zabezpieczeń:

Możesz uzyskać kopię jednego z powyższych zastosowanych zabezpieczeń kontaktując się z nami wykorzystując Formularz Kontaktowy.