Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Dodatkowe Środki OTOMOTO dla Dealerów

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. Klientom Biznesowym, w drodze promocji, dwukrotnie przyznamy środki OTOMOTO, według poniższych zasad:

Przyznanie środków OTOMOTO nastąpi pierwszego dnia danego okresu rozliczeniowego;wartość przyznanych środków OTOMOTO uzależniona jest od pakietu wybranego przez Dealera oraz liczby wystawionych Ogłoszeń - w okresie rozliczeniowym poprzedzającym.

Przyznanie środków OTOMOTO i zgodnie z poniższą tabelą;warunkiem przyznania środków OTOMOTO jest wystawienie odpowiedniej liczby Ogłoszeń w okresie poprzedzającym przyznanie środków OTOMOTO;

Środki OTOMOTO uzyskane zgodnie z niniejszymi zasadami są ważne 30 dni od momentu ich przyznania. Przyznanie środków OTOMOTO nie przedłuży ważności przyznanych wcześniej środków OTOMOTO, jak również nie środków OTOMOTO, którymi Dealer dysponował przed rozpoczęciem promocji;

Niewykorzystane środki OTOMOTO nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy;

pozostałym zakresie, do środków OTOMOTO przyznanych na podstawie niniejszych zasad stosuje się postanowienia Regulaminu dla Klientów Biznesowych.

otomoto_ewallet_201806_2__1_.jpg