Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Dodawanie pojazdu "fabrycznie nowego"

Aby dodany pojazd był traktowany jako fabrycznie nowy, muszą zostać spełnione następujące warunki: 

"no_accident": 1 

Proszę także zwrócić uwagę, że dla pojazdów nowych została wprowadzona dodatkowa walidacja dla pól:

mileage (przebieg) < 500 km

year (rok produkcji) > 2014