Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Deaktywacja ogłoszenia

Uwaga! Deaktywacja ogłoszenia wymaga podania powodu deaktywacji.

POST https://ssl.otomoto.pl/api/open/account/adverts/6000609447/deactivate

Authorization  Bearer c622409a51f9eabaecce89668a5628001742e934

Accept     application/json

Content-Type      application/json

JSON

{

  "reason": {

    "id": 19,

    "description": "false"

  }

}

Odpowiedź

serwer zwraca status 204 - brak odpowiedzi, niemniej polecenie zostanie przetworzone prawidłowo.

 

Wszystkie przyczyny deaktywacji ogłoszenia można zobaczyć tutaj https://github.com/olxcee/openapi/wiki/Not-renewing-reasons