Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Powody deaktywacji ogłoszenia

Aby deaktywować ogłoszenie należy podać powód deaktywacji. Listę powodów można pobrać w następujący sposób:

GET https://ssl.otomoto.pl/api/open/not-renewing-reasons

Authorization   Bearer c622409a51f9eabaecce89668a5628001742e934

Accept      application/json

Content-Type     application/json

Odpowiedź

{
"results": [
{
"id": 13,
"name": {
"pl": "Sprzedałem dzięki otoMoto",
"en": "Sprzedałem dzięki otoMoto"
},
"with_description": false
},
{
"id": 15,
"name": {
"pl": "Sprzedałem w innym serwisie",
"en": "Sprzedałem w innym serwisie"
},
"with_description": false
},
{
"id": 17,
"name": {
"pl": "Brak zainteresowania ogłoszeniem",
"en": "Brak zainteresowania ogłoszeniem"
},
"with_description": false
},
{
"id": 19,
"name": {
"pl": "Ogłoszenie nieaktualne",
"en": "Ogłoszenie nieaktualne"
},
"with_description": false
},
{
"id": 21,
"name": {
"pl": "Urlop, przerwa",
"en": "Urlop, przerwa"
},
"with_description": false
},
{
"id": 12,
"name": {
"pl": "Inny powód",
"en": "Inny powód"
},
"with_description": true
}
]
}