Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Wypowiedzenie umowy

W celu zakończenia współpracy, konieczne jest przesłanie wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie można przesłać przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres pomoc@otomoto.pl Wiadomość powinna by przesłana z adresu e-mail, na którym jest zarejestrowane konto w serwisie OTOMOTO. Jeżeli chcesz wypowiedzieć umowę, a nie masz dostępu do maila, na którym zarejestrowane zostało konto w serwisie OTOMOTO, wówczas prześlij skan wypowiedzenia umowy z podpisem właściciela firmy (lub prawnego reprezentanta firmy) oraz pieczątką firmy.

Rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem regulaminowego, miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.

W przypadku braku wystawień  nie są generowane faktury, a utrzymanie konta jest bezpłatne.