Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Usunięcie ogłoszenia

UWAGA! Trwałe usunięcie ogłoszenia z serwisu jest możliwe w przypadku ogłoszeń o statusie innym niż active. Aby usunąć aktywne ogłoszenie, należy je wcześniej dealtywować.

 

DELETE https://ssl.otomoto.pl/api/open/account/adverts/6001150863

Authorization   Bearer c622409a51f9eabaecce89668a5628001742e934

Accept     application/json

Odpowiedź

1