Jak możemy pomóc?

El sitio está momentánemente fuera de línea.

Segmentacja pojazdów

 

(English version below)

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.10.2017 dokonamy zmiany wartości parametru typów nadwozia w kategorii ‘Osobowe’.

Dodane i aktywne oferty zostaną automatycznie zaktualizowane i zmapowane do nowych wartości. Nie wpłynie negatywnie na sposób ich prezentacji w serwisie.

Dotychczasowe wartości parametru nadal będą akceptowane – requesty je zawierające zostaną przekonwertowane na nowe segmenty bez udziału użytkownika. Dzięki temu nie spodziewamy się jakiejkolwiek przerwy w dostępie do podstawowych funkcjonalności serwisu.

Oznacza to, że wprowadzenie zmian w funkcjonujących integracjach z OTOMOTO nie są konieczne przed wskazaną datą.

Poniżej przedstawiamy wycinek odpowiedzi z pobrania parametrów dla kategorii samochodów osobowych (ID 29).

Zachęcamy również do korzystania z dokumentacji pod adresem: https://www.otomoto.pl/api/doc/

        {

            "code": "body_type",

            "type": "select",

            "labels": {

                "pl": "Typ",

                "en": "Body type"

            },

            "required": true,

            "purpose": "both",

            "options": {

                "mini": {

                    "pl": "Auta małe",

                    "en": "Mini"

                },

                "city-car": {

                    "pl": "Auta miejskie",

                    "en": "City Car"

                },

                "compact": {

                    "pl": "Kompakt",

                    "en": "Compact"

                },

                "sedan": {

                    "pl": "Sedan",

                    "en": "Sedan"

                },

                "combi": {

                    "pl": "Kombi",

                    "en": "Combi"

                },

                "minivan": {

                    "pl": "Minivan",

                    "en": "Minivan"

                },

                "suv": {

                    "pl": "SUV",

                    "en": "SUV"

                },

                "cabrio": {

                    "pl": "Cabrio",

                    "en": "Cabrio"

                },

                "coupe": {

                    "pl": "Coupe",

                    "en": "Coupe"

                }

 

 

 

 

We kindly inform that starting on 26th October value of Bodytype parameter will be replaced with new segmentation.

Pending and active listings are going to be automatically translated and remapped with new segmentation values. It will not impact the way content is being presented on list of results.

Existing parameter values will still be accepted – posting requests which contains them will be also converted to new values with no user input required. As a result, we do not expect any downtimes or issues in access to basic features and functionalities.

It means that no immediate adjustments in current API integration with OTOMOTO are required. Of course, we do recommend changing it in near future.

Please find below a sample of server response for a read category data request (Cars category ID: 29).

Do not also hesitate to check and use API documentation at: https://www.otomoto.pl/api/doc/

        {

            "code": "body_type",

            "type": "select",

            "labels": {

                "pl": "Typ",

                "en": "Body type"

            },

            "required": true,

            "purpose": "both",

            "options": {

                "mini": {

                    "pl": "Auta małe",

                    "en": "Mini"

                },

                "city-car": {

                    "pl": "Auta miejskie",

                    "en": "City Car"

                },

                "compact": {

                    "pl": "Kompakt",

                    "en": "Compact"

                },

                "sedan": {

                    "pl": "Sedan",

                    "en": "Sedan"

                },

                "combi": {

                    "pl": "Kombi",

                    "en": "Combi"

                },

                "minivan": {

                    "pl": "Minivan",

                    "en": "Minivan"

                },

                "suv": {

                    "pl": "SUV",

                    "en": "SUV"

                },

                "cabrio": {

                    "pl": "Cabrio",

                    "en": "Cabrio"

                },

                "coupe": {

                    "pl": "Coupe",

                    "en": "Coupe"

                }